Tájékoztató a forintbankjegyek/érmék címletváltásról és átváltásáról


A Dunakanyar Takarékszövetkezet valamennyi kirendeltségének pénztárában végez címletváltást valamint az MNB által a forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyek/érmék tekintetében átváltást. 

Címletváltás


A Takarékszövetkezet a címletváltást a vele fennálló szerződéses kapcsolattól függetlenül, a mindenkor érvényes Kondíciós listában szereplő díj megfizetése mellett végzi. A Takarékszövetkezet a forintbankjegyek címletváltása és átváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 50 db forintbankjegy cseréjét köteles elvégezni, illetve legfeljebb 100 db forintérmét köteles kiadni. Továbbá forgalomképes, vagy törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérmékből legfeljebb 50 darabot köteles más címletű forintérmére, illetve forintbankjegyre átváltani.
A Takarékszövetkezet hiányos forintbankjegyet csak abban az esetben vesz át címletváltásra, ha a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják, a több – esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegyet címletváltás keretében csak akkor vált át, ha az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik. 

Takarékszövetkezetünk nem vált át olyan forintbankjegyet, illetve forintérmét, amelynek valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen, továbbá nem vált át szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét.

Forgalomból kivont – törvényes fizetőeszköznek nem minősülő – forintbankjegyek/érmék átváltása

A Takarékszövetkezet a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket pedig 1 évig váltja át törvényes fizetőeszközre. A Takarékszövetkezet az átváltást minden kirendeltségében, a vele fennálló szerződéses kapcsolattól függetlenül, korlátozás nélkül, díjmentesen végzi.

 
Kezdőlap • Hitel • Számla • Megtakarítás • Egyéb • Akciók •  Kondíciók • Árfolyamok